Rum, leg og læring

Når man anvender begrebet "læring" i sammenhæng med daginsitutioner kan dette give associationer til den læring, der finder sted gennem fag og i skole, uddannelse og undervisning.

 

I Skovbrynets Børnehus knytter vi an til en udviklingspsykologisk forståelse af leg og læring i daginstitutioner. 

Barnets fri bevægelse i institutionens kreative univers skaber mulighed for fællesoplevelser og sproglig stimulering ud for interesse og udviklingszone. Det giver pædagogerne mulighed for fordybelse inden for interesseområder.

 

Vi ser daginstitution, skole og videre færd i livet som et sammenhæng, og at den pædagogiske indsats i daginsitutionen kan medvirke til, at barnet får et bedre skole- og uddannelsesliv.

 

Vi vil indrette institutionerne ud fra den nyeste viden om læring og udvikling.

 

Vi vil arbejde med, hvordan vi bedst skaber en institutionskultur der styrker, fremmer og udvikler børn i overensstemmelse med den kognitive og sociale læring og udvikling, der finder sted hos børn i daginstitutionen.

 

Institutionskulturen skal efterfølgende fremstå som en helhed, hvor der er sammenhæng mellem indretning, værdigrundlag og dagligdagen i institutionen.

 

 

Vi vil indrette Skovbrynet efter princippet om de fire zoner.

 

Zone 1

Den meget aktive zone.

Legepladsen, der tilgodeser børn med et højt motorisk aktivitetsniveau.

 

Zone 2

En aktiv zone, der er koncentreret om et emne.

I et forholdsvist åbent miljø, hvor det er let at danne sig et overblik over de muligheder, der er for aktivitet og spilleregler.

 

Zone 3

En aktiv zone uden voksenstyrede aktiviteter.

Rummer den selvstændige og frie leg, et eller flere børn sammen,

 

Zone 4

En stille zone.

Her er der mulighed for historielæsning, højlæsning, afspilning. Soverum.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Skovbrynet har åbent alle årets dage, undtagen søndage.

 

Dagmodul

Mandag - fredag

06.00 - 17.00

 

Morgenmodul 

05.00 - 06.00

 

Aftenmodul

17.00 - 20.00

17.00 - 22.00

 

Natmodul

17.00 - 05.00

 

Lørdag

05.00 - 12.00

05.00 - 16.00

 

Søndag

Lukket

 

Juleaften og Nytårsdag lukkes kl 16.00

Samarbejdspartnere

fobu

fobu

 

 

Nyborg_logo

Nyborg kommune

 

Blichfeldt & Rod