De Mange Intelligenser, Howard Gardner

Billede Skovbrynet 447

Vi vil i institutionen bygge den pædagogiske hverdag og de fysiske rammer op omkring Howard Gartners teori om De Mange Intelligenser.

 

Den Gardnerske tanke er et opgør mod tidligere tiders tanke om, at man kun var "noget" hvis man var god til sprog eller matematik (sproglige og matematisk intelligens)

 

Filosofien er, at alle mennesker rummer flere intelligens former og at vi hver især har et eller flere styrkeområder.

 

Alle er gode til noget og alle har særlige styrker og ressourcer.

 

Man oparbejder et solidt personligt fundament og styrker selvtillid og selvværd når man får lov at udfolde sig - og blive anerkendt for sine særlige forcer ( intelligenser)

 

Man trives og udvikler sig, når man har mulighed for at beskæftige sig med det man er god til og brænder for.

 

Der skal være plads til alle og alle skal have mulighed for at udfolde sig og udvikle sig indenfor lige præcis det de er gode til og interessere sig for.

 

 

Denne pædagogiske/psykologiske teori går godt i spænd med det overordnede pædagogiske og menneskelige synspunkt, vores institution er bygget op omkring og vil ligeledes åbne op for en spændende og udviklende hverdag, der tilgodeser det enkelte barns kompetencer, interesser og behov.

 

 

De 8 indlæringsmåder eller intelligenser vi vil arbejde med, er følgende:

 

- Den interpersonlige

- Den intrapersonlige

- Den sproglige

- Den logisk-matematiske

- Den rumlige

- Den kropskinæstetiske

- Den musiske

- Den naturalistiske

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Skovbrynet har åbent alle årets dage, undtagen søndage.

 

Dagmodul

Mandag - fredag

06.00 - 17.00

 

Morgenmodul 

05.00 - 06.00

 

Aftenmodul

17.00 - 20.00

17.00 - 22.00

 

Natmodul

17.00 - 05.00

 

Lørdag

05.00 - 12.00

05.00 - 16.00

 

Søndag

Lukket

 

Juleaften og Nytårsdag lukkes kl 16.00

Samarbejdspartnere

fobu

fobu

 

 

Nyborg_logo

Nyborg kommune

 

Blichfeldt & Rod